O nas

AgeoPRO je sodobno podjetje ustanovljeno v letu 2000 in je specializirano za celovite geodetske in pravne storitve tako za fizične kot tudi pravne osebe. Združujemo številne priznane in izkušene strokovnjake iz različnih področjih, ki jih bogatijo dolgoletne izkušnje. Nudimo vam hitro, kvalitetno in celovito podporo na geodetsko-pravnem področju.

Dinamičen in fleksibilen AgeoPRO Team nenehno stremi k izboljšavam in ponuja več od ostalih. Stavimo na osebni pristop in profesionalno izvedbo. Našim bodočim strankam želimo prihraniti dragoceni čas, denar in energijo zato na enem mestu uspešno združujemo tako geodetske kot pravne storitve in hkrati izpeljemo vse geodetske in pravne postopke.

“Naš cilj je ustvarjati celovite geodetske in pravne rešitve, ter strokovno in kakovostno v skladu s predpisi poskrbeti za popolno realizacijo vaših želja, ciljev in pričakovanj.”

Vaš AgeoPRO Team

Boštjan Turk, dipl.inž.geod.

Geodet z 20 letnimi izkušnjami na področju zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetske izmere, inženirske geodezije, kartografije, izgradnje in upravljanja geografskih informacijskih sistemov, prostorskih analiz, zajema prostorskih podatkov, katastra komunalnih naprav.

Odgovorni geodet, vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije pod številko Geo0197

Številka geodetske izkaznice 17425