Top analiza nepremičnin

Lastnina sama po sebi še ne pomeni bogastva. Samo z urejeno nepremičnino lahko lastnik učinkovito razpolaga, ohranja in povečuje uporabno vrednost, dosega ugodne davčne učinke in uživa pravno varnost.
Ste vedeli, da se več kot 75% podjetij v Sloveniji zaradi geografske razpršenosti različnih tipov svojih poslovnih nepremičnin (pisarne, hale, skladišča) in pogodbenih razmerij v zvezi z njimi (najem), uvršča na seznam podjetij, ki s svojimi nepremičninami upravljajo negospodarno?  Kar zanje pomeni:

* Neugodne davčne učinke

* Slabšo davčno osnovo

* Nelikvidnost

* Slabo pravno varnost

* Doseganje  nižje vrednosti na trgu nepremičnin in slabo prodajo

* Nezainteresiranost močnih vlagateljev skupnega evropskega trga

Z edinstvenim konceptom TOP ANALIZA NEPREMIČNIN v samo 6. KORAKIH za vas ustvarimo rešitve za popolni nadzor in kontrolo nad vašimi poslovnimi nepremičninami!

V SKLADU S PREDPISI KAKOVOSTNO IN STROKOVNO ZAGOTOVIMO, DA BOSTE DOSEGLI:

* Čisti zemljiško-knjižni izpisek (vpis izboljšav in izbris nepotrebnih obremenitev v uradnih evidencah)

* Najboljšo davčno vrednost vaše nepremičnine.

* Pravilno evidentiranje vaših podatkov v uradnih evidencah, ki bo odražalo dejansko stanje vaše poslovne nepremičnine.

SAMO PRAVILNO EVIDENTIRANI PODATKI O NEPREMIČNINI SKUPAJ Z UREJENIMI STVARNOPRAVNIMI PRAVICAMI V ZEMLJIŠKI KNJIGI LASTNIKU ZAGOTAVLJAJO POPOLNO PRAVNO VARNOST

* Geodetsko urejeno nepremičnino

* Varne, lažje in hitrejše postopke pri pridobivanju bančnih posojil, urejanju najemnih pogodb

* Varno in hitrejše sklepanje pravnih poslov 

* Ugodne davčne učinke (nižja davčna osnova)

BODITE PRVI, IZSTOPITE IZ MNOŽICE!

S TOP ANALIZO NEPREMIČNIN boste enkrat za vselej v samo 6. KORAKIH vzpostavili kontrolo nad vašimi poslovnimi nepremičninami in končno ne boste več dopustili, da vas preseneti nepričakovano!

1. KORAK – Uvodni sestanek

Pri uvodnem sestanku, se boste najprej pogovorili o svojih željah, pričakovanjih in ciljih. Skupaj bomo okvirno preučili obseg in lastnosti nepremičninskega premoženja, izpostavili težave in ocenili potencial nepremičninskega fonda.

2. KORAK – Analiza trenutnega stanja poslovnih nepremičnin

Pri analizi trenutnega stanja poslovnih nepremičnin, bomo vzpostavili strateški model, pri katerem se bo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc nepremičnin določila najbolj primerna strategija za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami, tako da boste z njimi lahko dosegali svoje cilje.

3. KORAK – Top Evidenca poslovnih nepremičnin

Pri Top Evidenci poslovnih nepremičnin, bomo vzpostavili vašo Lastno evidenco poslovnih nepremičnin. Odslej boste imeli na enem mestu popolno zbirko podatkov o svojih nepremičninah, ki bo omogočala učinkovito uporabo in povezljivost podatkov.

4. KORAK – Ustvarjanje rešitev za vaše probleme in cilje/stvarno pravno urejanje poslovnih nepremičnin

Končno boste dosegli kontrolo in nadzor nad vašimi poslovnimi nepremičninami! Odslej so vaše poslovne nepremičnine STVARNO PRAVNO UREJENE NEPREMIČNINE, saj  njihovi  podatki v uradnih državnih evidencah odražajo dejansko stanje.

5. KORAK – Implementacija rešitve

Na podlagi strategije gospodarjenja z nepremičninami in stvarno-pravnih lastnosti nepremičnin bomo za vas kakovostno in strokovno preverili ter uredili: Vpis izboljšav v uradne evidence (geodetske in pravne storitve), dostop do/na zemljišče, urejenost zemljišča (ureditev meje, postavitev mejnikov, izračun dokončne površine, etažno lastnino in stavbno in lastninsko pravico.

6. KORAK – Letni razgovor, kontrola sprememb in napredka

Svetovalna in operativna podpora v strokovnem in organizacijskem smislu na podlagi ciljev in želj stranke pri bodočem razpolaganju in stvarno-pravnem urejanju  poslovnih nepremičnin na trgu. Vodenje Top evidence nepremičnin iz strani naše projektne pisarne, ki vam bo pomagala pri koordiniranju nepremičninske aktivnosti in poskrbela za usklajeno delovanje vseh udeležencev pri doseganju zadanih ciljev.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja