Tjermen* – kaj narediti, če ne vemo kje je in se ne bi radi kregali s sosedi?

Postavljanje mejnikov, ali po domače tjermenov je ena glavnih in najpogostejših nalog geodetov. Da bo ves postopek pravilno razumljen, je potrebno pogledati malo nazaj v zgodovino. Naslednje leto bo okrogla 200 obletnica začetka uvajanja Franciskejskega katastra. Za nas je pomemben zato, ker so takrat začeli s prvo katastrsko izmero celotne monarhije, za kar so porabili […]

Continue reading


Legalizacija objekta

LEGALIZACIJA objekta Legalizacija objekta je pridobitev ustreznega dovoljenja (gradbenega dovoljenja) s katerim se nelegalno/neskladno zgrajen objekt legalizira. Zakaj sploh legalizirati objekt? Samo tisti objekt, ki je legaliziran je možno vpisati v Kataster stavb. To pomeni, da boste pridobili hišno številko (v primeru, da te še nimate), da boste lahko: – vpisali svojo lastnino v zemljiško […]

Continue reading


Top analiza nepremičnin

Lastnina sama po sebi še ne pomeni bogastva. Samo z urejeno nepremičnino lahko lastnik učinkovito razpolaga, ohranja in povečuje uporabno vrednost, dosega ugodne davčne učinke in uživa pravno varnost. Ste vedeli, da se več kot 75% podjetij v Sloveniji zaradi geografske razpršenosti različnih tipov svojih poslovnih nepremičnin (pisarne, hale, skladišča) in pogodbenih razmerij v zvezi […]

Continue reading